0%

Lag din egen handelsavtale!

Internasjonale handelsavtaler virker vanskelig og fjernt fra de flestes hverdag, men det holder med en tur på butikken før de faktisk påvirker deg. Handelsavtaler bestemmer hvilke lover vi kan ha for det vi handler med som mat, klær eller strøm. Nye handelsavtaler vil bestemme mye mer. De får konsekvenser for klima- og miljøvern, og de får konsekvenser for hvordan arbeidsplassene våre vil se ut og hvor de er.

Til tross for at avtalene bestemmer over svært mye av hverdagen vår så er de sjelden gjenstand for offentlig debatt. Mens politikerne diskuterer mattekarakterer til lærerstudentene, ender vi opp med avtaler som en liten elite med makt og ressurser får påvirke i fred.
I Attac synes vi folket skal være med å diskutere innholdet i disse avtalene som bestemmer så mye. Derfor vil vi ha Folkets handelsavtale − og vi vil ha deg med!

Først skal du få prøve deg selv!

Gjennom ti spørsmål får du oversikt over noen viktige konflikter i handelspolitikken. Du må velge det du tror er best, og til slutt får du se hvilke konsekvenser det får for verden.

Før du starter:

Hvor gammel er du?
Vi er bare nysgjerrige og vil bruke det til å lage en statistikk.
MELDINGER
MELDINGER
MELDINGER
MELDINGER
MELDINGER
MELDINGER
MELDINGER
MELDINGER
MELDINGER
MELDINGER

Vil du legge til noe mer?

Her kan du skrive mer om de tingene som er viktig for deg i en handelsavtale. Har du savnet noe i spørsmålene og svaralternativene? Skriv det ned her!

Du kom nærmest:

Hva blir konsekvensene av din handelsavtale?
Klikk på bildene for å se hvordan samfunnet ser ut med dine valg:

eller del din avtale med vennene dine på

eller


Hva slags handelsavtale vil du at norske politikere skal jobbe for?

/

Elitens handelsavtale

Elitens handelsavtale er bygd på følgende prinsipper:

 • Hvert enkelt land kjemper for sine næringsinteresser og store bedrifter i forhandlingene
 • Forhandlingene foregår i rom lukket for den brede offentligheten, med mye hemmelighold
 • Investorer beskyttes bedre enn miljø, klima, menneskerettigheter og arbeiderrettigheter
 • Politikken blir bundet og prioriterer privat næringsliv og utenlandske investorer
 • Mat, vann, helse og utdanning gjøres til varer på et internasjonalt marked
 • Finansbransjen får fritt spillerom på tvers av landegrenser
/

Folkets handelsavtale

Folkets handelsavtale bygger på følgende prinsipper:

 • Bruker handel som virkemiddel for å oppnå økonomisk utvikling på tvers av land. Samarbeid og felles utvikling blir prioritert foran konkurranse.
 • Forhandlingene foregår i åpenhet slik at alle hensyn kommer med i avtalen, og ulike grupper kan stille krav til avtalen
 • Setter miljø, klima, menneskerettigheter og arbeiderrettigheter foran rene profittkrav
 • Lar statene opprettholde politisk handlingsrom for å best kunne utvikle sin økonomi og kunne reversere dårlige avgjørelser
 • Beskytter grunnleggende behov som mat, vann, helse og utdanning
 • Det legges internasjonale begrensninger på finansbransjen for å hindre omfattende finanskriser

Du valgte Elitens handelsavtale

Gratulerer, du trenger ikke gjøre noenting.

Dagens system for handelsavtaler legger godt til rette for Elitens handelsavtale.

Du valgte Folkets handelsavtale

Dagens system for handelsavtaler går i motsatt retning. Hvis du vil at norske politikere skal jobbe for Folkets handelsavtale må du være med å stille krav.

Start med å skrive under her, vi vil samle underskriftene og gi dem til norske politikere!

Gi politikerne beskjed:

Vil du gjøre mer?

Bli medlem i Attac Norge!

Vi jobber for en rettferdig og demokratisk handelspolitikk! Som medlem støtter du vårt arbeid, men du kan også være med aktivt gjennom våre arbeidsgrupper!

Les mer om handelspolitikk og Attacs arbeid i lenkene under.